tarihinde yayınlandı

Kitap Yayınlamak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

internetten para kazanma yolları

Kitap yayınlamak için yapılması gerekenler konusunda sıkça sorulan soruları ve cevaplarını aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz.

Kitap Yayınlamak için Yapılması Gerekenler

Yayınevi açmak istiyoruz, neler yapmalıyız?
Yayınevi açmak öncelikle bir şirket kurmak anlamına gelmektedir. Şahıs şirketleri de yayıncılık yapabilirler. Şirket açmak için gerekli prosedür tamamlandıktan ve şirket resmen açıldıktan sonra, yayıncılık faaliyeti için ayrıca yayıncılık sertifikası alınması gerekmektedir.

Dernek olarak kitap yayınlamak istiyoruz, ne yapmalıyız?
Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün sistemine kayıt yaptırarak yayıncılık sertifikası almanız gerekmektedir. http://www.telifhaklari.gov.tr/ linkinde yer alan Başvuru İşlemleri menüsünde yer alan Sertifika Başvuruları kısmına giriş yapınız. Sorularınız için Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nü (0312 573 83 00) arayınız.

İlk defa yayıncılık sertifikası alacağım, nereye başvurmalıyım?
Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün sistemine kayıt yaptırarak yayıncılık sertifikası almanız gerekmektedir. http://www.telifhaklari.gov.tr/ linkinde yer alan Başvuru İşlemleri menüsünde yer alan Sertifika Başvuruları kısmına giriş yapınız. Sorularınız için Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nü (0312 573 83 00) arayınız.

Yayıncılık sertifikamızın süresi doldu, nereden uzatabiliriz?
Bulunduğunuz ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşünüz.

Süreli yayınlar çıkarıyoruz, kitap da yayınlamak istiyoruz, ne yapmalıyız?
Süreli yayınlarda sertifika zorunluluğu yoktur ancak süresiz yayınlarda (kitap yayıncılığı) sertifika zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi ISBN Türkiye Ajansı’ndan alabilirsiniz: http://www.ekygm.gov.tr/isbn.html

Kitap yayınlıyoruz, süreli yayın da çıkarmak istiyoruz, ne yapmalıyız?
Bu konuda ayrıntılı bilgiyi http://www.ekygm.gov.tr/issn.html adresinden alabilirsiniz.

ISBN nereden, nasıl alınır?
ISBN başvuruları ISBN Türkiye Ajansı’na yapılmaktadır, şu linkten bilgi edinebilirsiniz: http://www.ekygm.gov.tr/isbn.html

Birden fazla yayından oluşan setler için nasıl ISBN alınır?
Konuyu 0312 309 90 01, 0312 309 90 05 ve 0312 309 90 50 numaralı telefonlardan ISBN Türkiye Ajansı’na danışabilirsiniz.

Satışa sunulmayacak kitapların da ISBN alması gerekli mi?
http://www.ekygm.gov.tr/isbn.html linkinde yer alan “Nelere ISBN verilir?” ve “Nelere ISBN verilmez?” başlıklarını inceleyiniz. Detaylı sorularınız için ISBN Türkiye Ajansı’nı arayabilirsiniz..

Bandrol nereden, nasıl alınır?
Bandrol mevzuatı ve alımıyla ilgili tüm sorularınız için ilgili kurum Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’dur (YAYFED). Sitesinden iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz: www.yayfed.org

İthal bandrol nereden alınır? Referans yazısı nedir, nereden alınır?
Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’ne ulaşarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. www.yaybir.org.tr

Kitap yayınlamak istiyorum ne yapmalıyım?

Eserimin telif haklarını almak istiyorum, ne yapmalıyım? Eserimi nasıl tescil edebilirim, haklarının bana ait olduğunu resmen nasıl belirtebilirim?
Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Söz konusu haklar, zaten eseri meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı kayıt- tescil işlemi yapılması mümkündür.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için; fikri bir çabanın ürünü olması, sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir. Kanunumuza göre; bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi olabilir. Bir işlemenin veya derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla onu işleyendir. 5846 Sayılı Kanunda eser sahibine ilişkin haklar mali ve manevi haklar şeklindedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur. Bir eserin korunması için sahibinin özelliğini taşıması ve yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince zorunlu kayıt tescile tabi sinema ve müzik eserleri ile bilgisayar oyunları dışındaki eser gruplarında, eser sahipleri isteğe bağlı kayıt tescil işlemi yaptırabilirler. Söz konusu işlem hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

İsteğe bağlı kayıt tescil işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup elden veya posta yolu ile başvuru yapılması mümkündür. Bunun için öncelikle Genel Müdürlüğün www.telifhaklari.gov.tr internet sitesi üzerinden otomasyon sistemine girilerek istenilen bilgiler kayıt altına alınır. İşlem sonunda verilen başvuru numarası ve istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur. İstenilen belgelerin eksiksiz olarak ibrazı halinde mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgelerin bir örneği mühürlenir ve aslı gibi kabul edilerek kayıt altına alınır. Başvuru sahibine de yapılan işleme ilişkin olarak kayıt- tescil belgesi düzenlenerek verilir. Başvuranların sayısından bir adet fazla olacak şekilde düzenlenen bu belgenin biri de Bakanlıkta kalır.

(Kaynak: www.telifhaklari.gov.tr)

Yayınevine dosya göndereceğim, bana ait olduğunu noterden tasdik ettirmeli miyim?
Tasdik işlemi isteğe bağlıdır, uzman bir hukukçuyla görüşmenizi öneririz.

Yayınevi-eser sahibi arasında yapılacak sözleşmelerde yayınevlerinin nelere dikkat etmeleri gerekir?
Her sözleşmenin ayrıntıları yayınevi ve eser sahibinin önceliklerine ve aralarındaki ilişkiye göre değişmektedir. Kendi şartlarınızı göz önüne alarak uzman bir avukata danışmanızı öneririz.

Yayınevi-eser sahibi arasında yapılacak sözleşmelerde eser sahiplerinin nelere dikkat etmeleri gerekir?
Eser sahibi dernek ve meslek birliklerine danışmanızı öneririz.

Kitap yayınlayacağız, künye sayfasına neleri yazmamız gerekiyor?
Ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://turkyaybir.org.tr/kitap-kunyelerinde-yer-almasi-gereken-bilgiler/

Yeni çıkan kitaplarımızı nerelere ve kaç tane göndereceğiz?
(Varsa) İlinizdeki Derleme Müdürlüğü’nden bilgi alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde Derleme Müdürlüğü yok ise, ilinizde bulunan il halk kütüphanelerinden bilgi edinmeniz gerekmektedir.

Yayınevi olarak uluslararası kitap fuarlarına nasıl katılabiliriz?
Uluslararası kitap fuarlarında yayınevi adına stant açmak veya ziyaretçi olarak fuara katılmak için doğrudan fuar yönetimine başvurarak bilgi edinmelisiniz. Ulusal Stant ile kolektif katılım için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının çeşitli destekleri bulunmaktadır. Katılım sağlanacak fuarlar ve katılım koşulları mevzuat ve uygulama değişikliklerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için Türkiye Yayıncılar Birliği’ni arayabilirsiniz.

Türkiye ve yurtdışındaki kitap fuarlarının tarihleri nelerdir?
Fuar tarihleri her yıl değişmektedir. Türkiye Yayıncılar Birliği web sitesinde her yıl başında fuar tarihleri açıklanmaktadır, Haberler bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Türkiye’de kitap satışıyla ilgili verilere nereden ulaşabilirim?
Türkiye çapında kitap satış verilerinin toplandığı bir veritabanı bulunmamaktadır.

Türkiye’de kitap okuma oranı nedir?
Okuma oranıyla ilgili son araştırma Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yapılan “Türkiye Okuma Kültürü Haritası” isimli rapordur. http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/55,yonetici-ozetipdf.pdf?0 Ayrıntılı bilgiye Başkanlıktan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de yasaklı kitapların listesine nereden ulaşabilirim?
Kitap yasakları yerel mahkeme kararlarına dayandığı ve tüm kararların takibi mümkün olmadığından, Türkiye çapında tüm yasaklı kitapları kapsayan bir liste bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Türkiye Yayıncılar Birliği Yayınlama Özgürlüğü Raporlarını inceleyebilirsiniz: http://turkyaybir.org.tr/yayinlar/yayinlama-ozgurlugu-raporlari/

Ulusal ve Uluslararası Yayıncılık nedir? Neye göre ayrılır?
Bu tanımlar ve şartlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvurunuz. http://www.uak.gov.tr/

Ders kitapları için seçici kurul var mıdır? Seçimdeki kriterler nedir?
Ders kitaplarının seçiminden sorumlu kurum Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’dır. Seçim kriterleriyle ilgili bilgiler için Başkanlığa başvurmanız gerekmektedir. http://ttkb.meb.gov.tr/

Korsan ihbarımı nereye ve ne şekilde yapabilirim?
Bulunduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlükleri bünyesindeki Fikri ve Sınai Haklar Bürosu ya da Valilik bünyesindeki İl Denetim Komisyonu Başkanlıklarına dilekçe vererek şikâyette bulunabilirsiniz.

İnternetteki fotoğrafları yayınımızda izinsiz kullanabilir miyiz?
Bir fotoğrafın ya da başka bir eserin internette yayınlanması, bu eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Esere ilişkin hak sahiplerinin telif hakları, eser yayınlanmış olsa da devam eder. Bu sebeple fotoğrafları kullanabilmek için hak sahiplerine ulaşarak izin alınması gereklidir.

Kullanmak istediğim bazı eserler var ancak eser sahiplerine ulaşamıyorum, ne yapmalıyım?
Eser sahiplerine ait mali haklardan olan işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim ve diğer hakların kullanımı için eser sahibinden, ölmüşse mirasçılarından izin alınması kanuni zorunluluktur.